Statistika řešených přestupků 12.12.2016 – 18.12.2016

Doprava: 57
Veřejný pořádek: 5
Občanské soužití: 4
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 3
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 2

Celkem: 72

Způsob řešení
Domluva: 24
Bloková pokuta: 44
Předáno správnímu orgánu: 1
Předáno Policii ČR : 3

Celková výše uložených pokut: 14.700,- Kč