Statistika řešených přestupků 12.9.2016 – 18.9.2016

Doprava: 73
Veřejný pořádek: 30
Občanské soužití: 9
Přestupky proti majetku: 0
Vyhlášky a nařízení obce: 26
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  5
Podezření z trestného činu: 9

Celkem: 152

Způsob řešení
Domluva: 41
Bloková pokuta: 89
Předáno správnímu orgánu: 12
Předáno Policii ČR : 10

Celková výše uložených pokut: 50.900,- Kč