Statistika řešených přestupků 13.11. – 29.11.2015

Doprava:    87
Veřejný pořádek:    16
Občanské soužití:    5
Přestupky proti majetku:    2
Vyhlášky a nařízení obce:    3
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    0
Podezření z trestného činu:    5

Celkem:    118

Způsob řešení
Domluva:    25
Bloková pokuta:    83
Předáno správnímu orgánu:    1
Předáno Policii ČR :   9

Celková výše uložených pokut:    27.400,- Kč