Statistika řešených přestupků 13.2. – 19.2.2017

Doprava: 71
Veřejný pořádek: 4
Občanské soužití: 1
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 11
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 2
Podezření z trestného činu: 1

Celkem: 91

Způsob řešení
Domluva: 21
Bloková pokuta: 64
Předáno správnímu orgánu: 5
Předáno Policii ČR : 1

Celková výše uložených pokut: 17.300,- Kč