Statistika řešených přestupků 13.3. – 19.3.2017

Doprava: 92
Veřejný pořádek: 15
Občanské soužití: 2
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 23
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 3
Podezření z trestného činu: 2

Celkem: 138

Způsob řešení
Domluva: 31
Bloková pokuta: 92
Předáno správnímu orgánu: 11
Předáno Policii ČR : 4

Celková výše uložených pokut: 25.300,- Kč