Statistika řešených přestupků 13.6.2016 – 19.6.2016

Doprava: 64
Veřejný pořádek: 24
Občanské soužití: 5
Přestupky proti majetku: 3
Vyhlášky a nařízení obce: 20
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  0
Podezření z trestného činu: 1

Celkem: 117

Způsob řešení
Domluva: 37
Bloková pokuta: 72
Předáno správnímu orgánu: 1
Předáno Policii ČR : 7

Celková výše uložených pokut: 39.200,- Kč