Statistika řešených přestupků 14.3.2016 – 20.3.2016

Doprava: 56
Veřejný pořádek: 24
Občanské soužití: 7
Přestupky proti majetku: 3
Vyhlášky a nařízení obce: 37
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 3
Podezření z trestného činu: 12

Celkem: 142

Způsob řešení
Domluva: 27
Bloková pokuta: 98
Předáno správnímu orgánu: 5
Předáno Policii ČR : 12

Celková výše uložených pokut: 41.100,- Kč