Statistika řešených přestupků 15.2.2016 – 21.2.2016

Doprava:    123
Veřejný pořádek:    38
Občanské soužití:    9
Přestupky proti majetku:    4
Vyhlášky a nařízení obce:    42
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    2
Podezření z trestného činu:    2

Celkem:    220

Způsob řešení
Domluva:    55
Bloková pokuta:    152
Předáno správnímu orgánu:    4
Předáno Policii ČR :   9

Celková výše uložených pokut:    66.800,- Kč