Statistika řešených přestupků 18.1.2016 – 24.1.2016

Doprava:    73
Veřejný pořádek:    21
Občanské soužití:    4
Přestupky proti majetku:    0
Vyhlášky a nařízení obce:    3
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    4
Podezření z trestného činu:    0

Celkem:    105

Způsob řešení
Domluva:    38
Bloková pokuta:    63
Předáno správnímu orgánu:    4
Předáno Policii ČR :   0

Celková výše uložených pokut:    32.300,- Kč