Statistika řešených přestupků 18.4.2016 – 24.4.2016

Doprava: 123
Veřejný pořádek: 33
Občanské soužití: 4
Přestupky proti majetku: 9
Vyhlášky a nařízení obce: 37
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 2
Podezření z trestného činu: 6

Celkem: 214

Způsob řešení
Domluva: 46
Bloková pokuta: 152
Předáno správnímu orgánu: 10
Předáno Policii ČR : 6

Celková výše uložených pokut: 75.800,- Kč