Statistika řešených přestupků 19.10. – 25.10.2015

Doprava:    92
Veřejný pořádek:    23
Občanské soužití:    14
Přestupky proti majetku:    3
Vyhlášky a nařízení obce:    26
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    3
Podezření z trestného činu:    5

Celkem:    166

Způsob řešení
Domluva:    59
Bloková pokuta:    96
Předáno správnímu orgánu:    5
Předáno Policii ČR :   6

Celková výše uložených pokut:    31.500,- Kč