Statistika řešených přestupků 19.12.2016 – 25.12.2016

Doprava: 33
Veřejný pořádek: 11
Občanské soužití: 6
Přestupky proti majetku: 3
Vyhlášky a nařízení obce: 2
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 4

Celkem: 59

Způsob řešení
Domluva: 11
Bloková pokuta: 35
Předáno správnímu orgánu: 6
Předáno Policii ČR : 7

Celková výše uložených pokut: 10.800,- Kč