Statistika řešených přestupků 19.9.2016 – 25.9.2016

Doprava: 102
Veřejný pořádek: 23
Občanské soužití: 5
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 48
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 6

Celkem: 186

Způsob řešení
Domluva: 42
Bloková pokuta: 133
Předáno správnímu orgánu: 5
Předáno Policii ČR : 6

Celková výše uložených pokut: 43.100,- Kč