Statistika řešených přestupků 2.11. – 8.11.2015

Doprava:    70
Veřejný pořádek:    11
Občanské soužití:    1
Přestupky proti majetku:    2
Vyhlášky a nařízení obce:    17
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    2
Podezření z trestného činu:    0

Celkem:    103

Způsob řešení
Domluva:    17
Bloková pokuta:    85
Předáno správnímu orgánu:    1
Předáno Policii ČR :   0

Celková výše uložených pokut:    33.700,- Kč