Statistika řešených přestupků 2.5.2016 – 8.5.2016

Doprava: 106
Veřejný pořádek: 35
Občanské soužití: 6
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 18
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 13

Celkem: 179

Způsob řešení
Domluva: 38
Bloková pokuta: 119
Předáno správnímu orgánu: 9
Předáno Policii ČR : 13

Celková výše uložených pokut: 54.500,- Kč