Statistika řešených přestupků 22.5. – 28.5.2017

Doprava: 76
Veřejný pořádek: 14
Občanské soužití: 0
Přestupky proti majetku: 0
Vyhlášky a nařízení obce: 11
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 5
Podezření z trestného činu: 1

Celkem: 107

Způsob řešení
Domluva: 28
Bloková pokuta: 75
Předáno správnímu orgánu: 0
Předáno Policii ČR : 4

Počet kontrol a výjezdů hlídek na základě oznámení občanů: 170

Celková výše uložených pokut: 20.900,-