Statistika řešených přestupků 25.4.2016 – 1.5.2016

Doprava: 133
Veřejný pořádek: 29
Občanské soužití: 9
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 18
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 5
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 195

Způsob řešení
Domluva: 28
Bloková pokuta: 160
Předáno správnímu orgánu: 2
Předáno Policii ČR : 5

Celková výše uložených pokut: 56.200,- Kč