Statistika řešených přestupků 26.10. – 1.11.2015

Doprava:    64
Veřejný pořádek:    17
Občanské soužití:    9
Přestupky proti majetku:    1
Vyhlášky a nařízení obce:    4
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    4
Podezření z trestného činu:    0

Celkem:    96

Způsob řešení
Domluva:    22
Bloková pokuta:    76
Předáno správnímu orgánu:    0
Předáno Policii ČR :   1

Celková výše uložených pokut:    36.700,- Kč