Statistika řešených přestupků 28.3.2016 – 3.4.2016

Doprava: 89
Veřejný pořádek: 33
Občanské soužití: 10
Přestupky proti majetku: 3
Vyhlášky a nařízení obce: 37
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 3
Podezření z trestného činu: 2

Celkem: 177

Způsob řešení
Domluva: 34
Bloková pokuta: 132
Předáno správnímu orgánu: 7
Předáno Policii ČR : 4

Celková výše uložených pokut: 68.300,- Kč