Statistika řešených přestupků – 28.9. – 4.10.2015

Doprava:    108
Veřejný pořádek:    15
Občanské soužití:    9
Přestupky proti majetku:    4
Vyhlášky a nařízení obce:    11
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    2
Podezření z trestného činu:    4

Celkem:    153

Způsob řešení
Domluva:    28
Bloková pokuta:    111
Předáno správnímu orgánu:    3
Předáno Policii ČR :   11

Celková výše uložených pokut:    40.900,- Kč