Statistika řešených přestupků 29.5. – 4.6.2017

Doprava: 117
Veřejný pořádek: 5
Občanské soužití: 0
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 2
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 117

Způsob řešení
Domluva: 10
Bloková pokuta: 96
Předáno správnímu orgánu: 11
Předáno Policii ČR : 0

Počet kontrol a výjezdů hlídek na základě oznámení občanů: 165

Celková výše uložených pokut: 27.300,-