Statistika řešených přestupků 3.7. – 9.7.2017

Doprava: 31
Veřejný pořádek: 7
Občanské soužití: 0
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 7
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 2

Celkem: 49

Způsob řešení
Příkaz na místě: 38
Předáno správnímu orgánu: 8
Předáno Policii ČR : 3

Počet kontrol a výjezdů hlídek na základě oznámení občanů: 129

Celková výše uložených pokut: 5.800,-