Statistika řešených přestupků 30.5.2016 – 5.6.2016

Doprava: 56
Veřejný pořádek: 31
Občanské soužití: 3
Přestupky proti majetku: 5
Vyhlášky a nařízení obce: 41
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  0
Podezření z trestného činu: 2

Celkem: 138

Způsob řešení
Domluva: 30
Bloková pokuta: 102
Předáno správnímu orgánu: 4
Předáno Policii ČR : 2

Celková výše uložených pokut: 54.200,- Kč