Statistika řešených přestupků 4.1.2016 – 10.1.2016

Doprava:    127
Veřejný pořádek:    31
Občanské soužití:    5
Přestupky proti majetku:    5
Vyhlášky a nařízení obce:    3
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    1
Podezření z trestného činu:    2

Celkem:    174

Způsob řešení
Domluva:    41
Bloková pokuta:    125
Předáno správnímu orgánu:    4
Předáno Policii ČR :   4

Celková výše uložených pokut:    54.100,- Kč