Statistika řešených přestupků 4.4.2016 – 10.4.2016

Doprava: 116
Veřejný pořádek: 66
Občanské soužití: 7
Přestupky proti majetku: 4
Vyhlášky a nařízení obce: 45
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 8
Podezření z trestného činu: 3

Celkem: 249

Způsob řešení
Domluva: 69
Bloková pokuta: 172
Předáno správnímu orgánu: 5
Předáno Policii ČR : 3

Celková výše uložených pokut: 115.600,- Kč