Statistika řešených přestupků 5.6. – 11.6.2017

Doprava: 85
Veřejný pořádek: 6
Občanské soužití: 0
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 12
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 2

Celkem: 107

Způsob řešení
Domluva: 19
Bloková pokuta: 79
Předáno správnímu orgánu: 7
Předáno Policii ČR : 2

Počet kontrol a výjezdů hlídek na základě oznámení občanů: 152

Celková výše uložených pokut: 20.100,-