Statistika řešených přestupků 7.11.2016 – 13.11.2016

Doprava: 105
Veřejný pořádek: 5
Občanské soužití: 0
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 17
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 7
Podezření z trestného činu: 6

Celkem: 141

Způsob řešení
Domluva: 24
Bloková pokuta: 106
Předáno správnímu orgánu: 4
Předáno Policii ČR : 7

Celková výše uložených pokut: 24.900,- Kč