Statistika řešených přestupků 9.11. – 15.11.2015

Doprava:    94
Veřejný pořádek:    30
Občanské soužití:    7
Přestupky proti majetku:    0
Vyhlášky a nařízení obce:    12
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    3
Podezření z trestného činu:    3

Celkem:    149

Způsob řešení
Domluva:    29
Bloková pokuta:    118
Předáno správnímu orgánu:    1
Předáno Policii ČR :   1

Celková výše uložených pokut:    55.800,- Kč