Strážníci domlouvali nájemníkům problémových domů

S nájemníky domů na Máchově náměstí, kde v uplynulých dnech řešili strážníci řadu přestupků proti veřejnému pořádku, se sešli zástupci městské policie. V lokalitě strážníci řeší zejména stížnosti obyvatel na chování dětí, které se pohybují bez jakéhokoli dozoru uprostřed silnice a chovají se velmi hlučně až do pozdních hodin, problémem je také odkládání odpadů mimo sběrné nádoby.

Ředitel městské policie za účasti zástupkyně majitelky domů nájemníkům vysvětlil postup městské policie při zjištění přestupků a vyzval nájemníky k větší spolupráci, která by měla vést ke zklidnění soužití v lokalitě. „Pokud je kdokoli svědkem jakéhokoli protiprávního jednání, v tomto případě např. vynášení starého nábytku z bytů a odkládání na ulici nebo znečišťování veřejného prostranství, vše lze vyřešit zavoláním na linku 156. Včasné upozornění vždy zvyšuje šance na odhalení a potrestání pachatele,“ uvedl ředitel.