Strážníci zažili letos klidnější Velikonoce

Vozidlo MP DěčínO poznání klidnější velikonoční svátky v porovnání s uplynulými roky zažili v letošním roce děčínští strážníci. Speciálně na velikonoční pondělí byla hlídková služba výrazně personálně posílena, nakonec ale strážníci řešili jen několik méně závažných problémů.

„Velikonoční svátky patří tradičně ke dnům spojeným s konzumací alkoholu. Preventivně jsme proto ve spolupráci s vedením městské policie naplánovali navýšení počtu hlídek, které budou na dodržování pořádku v terénu dohlížet. Takto postupujeme vždy v případě svátků nebo jiných významných dnů, během kterých se dá počítat se zvýšenou konzumací alkoholu a s tím spojenými problémy. Jsem rád, že letos se svátky obešly bez větších problémů,“ uvedl děčínský primátor František Pelant.

Hlídky městské policie samozřejmě kontrolovaly namátkově i to, zda koledníci mladší osmnácti let místo vajíček nevykoledují nápoje s obsahem alkoholu. Několik takových případů strážníci zjistil. V porovnání s velikonočními svátky v posledních letech ale šlo o méně případů. „Zjistili jsme podávání alkoholu mládeži ve třech případech, šlo o sedmnáctileté mladíky. Hlídka si jich všimla v dopoledních hodinách. Všichni měli poměrně nejistou chůzi a i podle artikulace bylo patrné, že v krvi jim koluje určité množství alkoholu. Dechová zkouška ukázala u všech zhruba 0,6 promile alkoholu. Dotyčné jsme převezli rodičům, kteří si s potomky konzumaci alkoholu jistě vysvětlí v kruhu rodinném,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Vyšší hladinu alkoholu si během dne vykoledovali věkově starší muži, přičemž na jejich nejistý pohyb občané městskou policii v několika případech upozornili. „Strážníci jen dohlédli na to, aby se tito společensky unavení koledníci odebrali do místa bydliště. V jednom případě musela hlídka koledníka, který usnul na chodníku před lavičkou probudit, zvednout a dohlédnout na jeho bezpečný odchod. Muž strážníkům dokonce poděkoval a požádal hlídku o asistenci při příchodu domů, kde na něj údajně čekala manželka s pramalým pochopením pro jeho alkoholem ovlivněný stav,“ popsal další zákrok strážníků ředitel Horák.

Konzumace alkoholu skončila i závažnějším porušením veřejného pořádku. Strážníci museli zasahovat i proti třem mladíkům, kteří si pod vlivem alkoholu dokazovali sílu na popelnicích, které převraceli. Šlo o dvacetileté hochy z Malšovic, kteří takto vyváděli cestou domů. „Strážníci dotyčné krátce po oznámení občanů zadrželi. Mladíci po sobě museli nepořádek uklidit a zaplatit pokutu za znečištění veřejného prostranství. Jeden z mladíků ale při zjišťování totožnosti klad odpor a snažil se úřední úkon strážníků mařit, byl proto předveden ke zjištění totožnosti na obvodní oddělení Policie ČR. Až na tento problém proběhly letošní Velikonoce v relativním klidu,“ dodal Horák.