Vozidlo řídil i přes platný zákaz

Při výkonu běžné hlídkové činnosti strážníci v Boleticích nad Labem zaznamenali vozidlo, o kterém z místní znalosti ví, že jej řídí řidič, který má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. Na základě tohoto podezření se rozhodli vozidlo zastavit a řidiče podrobit kontrole. Strážníci se ihned vydali za vozidlem, které náhle zabočilo do postranní ulice, kde zastavilo. Hlídka dorazila v okamžiku, kdy řidič vozidlo uzamkl a snažil se z místa odejít. Strážníci muže vyzvali, ať u vozidla zůstane a předloží platné doklady potřebné k řízení motorových vozidel. Řidič hlídce sdělil, že doklady nemá, protože mu byl před nedávnem vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Během jednání muž jevil známky značné roztržitosti. Zkušenost strážníkům napověděla, že by mohl být pod vlivem drog. Toto podezření posléze potvrdil i test na přítomnost návykových látek. Celá věc byla následně předána hlídce Policie České Republiky.