Za černé skládky hrozí vysoké pokuty, město s nimi chce intenzivněji bojovat

MP Děčín - Za černé skládky hrozí vysoké pokuty, město s nimi chce intenzivněji bojovatI přesto, že většinu odpadu lze odevzdat zdarma ve sběrných dvorech a i přes mnoho osvěty v této oblasti se Děčín bohužel potýká, stejně jako jiná města v ČR, se stálými problémy se zakládáním černých skládek nebo odkládáním odpadu mimo sběrné nádoby. Tyto problémy narůstají zejména díky migraci obyvatel, kteří se při stěhování nebo vyklízení bytů nevhodným způsobem zbavují nepotřebných věcí a nábytku. Vedení města proto vyzývá občany, aby jakékoli podezření na neoprávněné odkládání odpadu ihned oznámili, nejlépe na tísňovou linku městské policie, a nezůstávali neteční. Včasným oznámením mohou pomoci tomu, aby nepořádné lidi městská policie rychle postihovala a aby se další černé skládky v Děčíně neobjevovaly.

Městská policie Děčín řeší případy protizákonně odloženého odpadu několikrát týdně. Většinou se jedná o odložený nábytek u kontejnerů na běžný komunální odpad. „Je to způsobeno častějším stěhováním lidí v určitých lokalitách. Při stěhování se zbaví staré sedačky nebo skříně a mají pocit, že odložením ke kontejneru je vše vyřešeno. V řadě případů se nám daří ty, co se odpadu takto zbavili, dopátrat. Ti pak pod dohledem strážníků dají vše do pořádku, navíc zaplatí pokutu,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že při dohledu nad dodržováním pořádku pomáhá i kamerový systém, díky kterému se podařilo řadu podobných případů vyřešit. Neocenitelnou pomocí je ale včasné oznámení občanů. „A to ideálně ve chvíli, kdy někdo odpad odkládá nebo zakládá černou skládku. Šance na zdárné vyřešení se tím samozřejmě zvyšuje. Bohužel se někdy setkáváme s tím, že nám sice občané nahlásí nepořádek i s tím, že viděli někoho podezřelého, ale je to i s několikadenním zpožděním. Zjistit pak toho, kdo nepořádek způsobil, je daleko složitější a v řadě případů naprosto nemožné. Pak nepořádek odklízí pracovníci Střediska městských služeb, čímž samozřejmě narůstají náklady města,“ vysvětlil ředitel.

Vedení města problém s neoprávněným odkládáním odpadu a hromaděním černých skládek řeší v rámci několika pracovních skupin. Jde zejména o lokality, do kterých se stěhují rodiny závislé na sociální pomoci státu. „Respekt k zákonu není někdy na takové úrovni, na jaké by měl být. Druhou věcí je naprostá neznalost v této oblasti. Chceme proto s lidmi v těchto lokalitách intenzivněji pracovat tak, aby se k nim dostaly informace o tom, kde a jaký odpad lze bezplatně odevzdat a co jim hrozí, pokud nepořádek způsobí. Ruku v ruce s tím půjde samozřejmě posílený dohled městské policie,“ dodala děčínská primátorka Marie Blažková.