Zadržení si předávali návykovou látku

Možnou distribuci návykových látek oznámil městské policii muž z Děčína 6. Uvedl, že k prodeji drog by mělo docházet v ulici U Kaple. Hlídka strážníků na místě zkontrolovala čtveřici mužů ve věku dvacet dva až třicet osm let. Dotyční u sebe měli větší množství sušiny neznámé rostliny, o které dotyční uvedli, že se jedná o marihuanu. S ohledem na možné podezření z trestného činu strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si záležitost převzala k dořešení.