Den: 25.10.2018

Hlídka pomohla se zakrytím studny

Nebezpečí úrazu u cyklostezky v Děčíně 32 nahlásil městské policii jeden z kolemjdoucích. Hlídka na místě zjistila, že někdo odkryl studnu a hrozí tak nebezpečí pádu do studny. Hlídky městské policie studnu zakryly betonovým víkem, které leželo kousek od místa nahlášené události.

Mladíci se chtěli vyhnout vyučování

Na možné záškoláky upozornil městskou policii muž z Děčína 6. Uvedl, že v ul. Na Stráni několik hochů sbírá bukvice a přitom by měli být ve škole. Hlídka na místo kontaktovala  trojici mladíků ve věku čtrnáct let. Všichni shodně uvedli, že by měli být ve škole. Hlídka dotyčné naložila do služebního vozidla a předala k dalšímu opatření pracovnici Odboru sociálních věcí Magistrátu města Děčín.