Aktualizace sekce kamerový systém

Městský kamerový dohlížecí systém provozovaný Městskou policií Děčín v současné době sestává z celekm 35 kamerových bodů. Posledním přírůstkem kamerového systému jsou dvě nové kamery, které sledují část sídliště Staré Město. Seznam všech kamerových bodů najdete v aktualizované sekci kamerový systém. Orientační umístění všech kamerových bodů je zakresleno do mapového podkladu.
Při rozšiřování kamerového systému vždy městská policie spolupracuje s Policií České republiky a vychází i z podnětů občanů z dané lokality.