Statistika řešených přestupků 22.2.2016 – 28.2.2016

Doprava: 124
Veřejný pořádek: 21
Občanské soužití: 6
Přestupky proti majetku: 3
Vyhlášky a nařízení obce: 14
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 2
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 170

Způsob řešení
Domluva: 41
Bloková pokuta: 124
Předáno správnímu orgánu: 4
Předáno Policii ČR : 1

Celková výše uložených pokut: 39.300,- Kč