Asistenti a strážníci se složili na akci pro bezdomovce

MP Děčín - Asistenti a strážníci se složili na akci pro bezdomovceKromě dohledu nad bezpečností v sociálně vyloučených lokalitách se začali asistenti prevence kriminality děčínské městské policie angažovat i v oblasti práce s bezdomovci. Asistenti pro ně uspořádali akci spojenou s podáváním jídla. Město tato aktivita nestála ani korunu, na vše se složili asistenti a strážníci městské policie.

Akce se uskutečnila v prostorách křesťanského společenství Jonáš v děčínské čtvrti Staré Město. Na místo dorazila témě dvacítka lidí, kteří přebývají na ulici. „Cílem samozřejmě nebylo jen bezdomovce sezvat, poskytnout jim jídlo a zase se s nimi rozloučit,“ zdůraznil ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že záměrem akce bylo získat přehled o přibližném počtu lidí bez domova, získat informace o jejich aktuálních problémech, místech, kde se zdržují a kde přečkávají zimu a těm, kteří projeví zájem, nabídnout možnost, jak jim město může pomoci. „Je to unikátní možnost, jak s nimi navázat kontakt i jinak, než během výkonu služby na ulici, kdy spíše řešíme problémy, které působí,“ dodal ředitel.

Vedoucí asistentů Milan Horváth uvedl, že podobnou akci budou asistenti časem znovu opakovat vzhledem k tomu, že se při ní podařilo získat řadu cenných informací potřebných pro další činnost v této sociální oblasti. „Podobně, jako jsme zorganizovali v létě řadu soutěží pro děti, bychom chtěli pokračovat i v tomto směru. Své výsledky to určitě přinese,“ dodal.