Asistenti se učili první pomoc

MP Děčín - Asistenti se učili první pomocV rámci průběžného vzdělávání absolvovali děčínští Asistenti prevence kriminality školení v oblasti poskytování první pomoci. Ministerstvo vnitra zajistilo erudovanou záchranářku ze Záchranné služby Středočeského kraje, která asistenty celým školením vedla.

Zjišťovala jejich znalosti a schopnosti v oblasti záchrany lidského života a následně je provedla celou škálou případů první pomoci. Největší důraz byl kladen na rozdíly v poskytování první pomoci mezi dospělými a dětmi.

Jako první se asistenti učili správné komunikaci s operátorkou Záchranné služby, pak se školení zaměřilo na rozpoznání zdravotní komplikace a nakonec došlo k praktickému nácviku první pomoci. „Školení a jeho průběh vnímám velmi pozitivně“, uvedl ředitel Městské policie Děčín Marcel Horák. „Nejen strážníci, ale i Asistenti prevence kriminality se při své pracovní činnosti mohou dostat do situace, kdy jejich pomoc druhému nesnese odkladu a proto je jejich profesní příprava velmi důležitá“, dodal ředitel.
Projekt Asistent prevence kriminality je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. V rámci projektu působí v Děčíně deset asistentů.