Děčín školí asistenty prevence kriminality z celé republiky

MP Děčín - Děčín školí asistenty prevence kriminality z celé republikyProhloubit znalosti a dovednosti asistentů prevence kriminality, zefektivnit jejich práci při dohledu nad veřejným pořádkem ale i vyvarovat se případných chyb má za cíl nový vzdělávací kurz organizovaný Ministerstvem vnitra ČR. První fáze kurzu se uskutečnila v sobotu 23. listopadu v prostorách komunitního centra Kamarád na sídlišti v děčínské čtvrti Boletice.

S ohledem na fakt, že s projektem asistent prevence kriminality má nejvíce zkušeností právě děčínská městská policie, oslovil Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR ředitele děčínské městské policie s žádostí, aby kurz vedl. Jedná se o pilotní vzdělávací program, kterého se účastní asistenti z deseti měst v České republice. „Asistenti na počátku procházejí velmi kvalitním školením, které je vybaví základními znalostmi a dovednostmi, které potřebují pro výkon povolání. Jedná se ovšem o záležitosti teoretické, které ale jsou potřeba. Tento nový kurz je založen výhradně na praktických zkušenostech, které jsme za roky, kdy projekt asistent ve spolupráci s ministerstvem vnitra realizujeme, nashromáždili. Předáváme tak naše dlouhodobé zkušenosti kolegům z ostatních koutů republiky. Chceme, aby asistenti fungovali bez problémů i v dalších městech,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Kromě nezbytných základů jako jsou záležitosti z oblasti nutné obrany, krajní nouze a dalších zákonných oprávnění, které asistenti mají, se kurz zaměřil na otázky praktického výkonu služby, na výměnu zkušeností z oblasti spolupráce s veřejností, zásadní otázkou ale byly i negativní zkušenosti, kterých je potřeba se vyvarovat. „Identifikovali jsme řadu chyb, které měly určitý vliv na to, jak lidé asistenty prevence vnímaly. Pracujeme na tom, abychom tyto chyby odstranili. Bez chyb není nic a chyby jsou vždycky důležitým zdrojem poučení a možností, jak něco zlepšit,“ vysvětlil Marcel Horák.
Primátor Děčína František Pelant doplnil, že na vzdělávání asistentů, ale i strážníků, klade vedení města velký důraz. „V posledních dvou letech jsme zajistili řadu kurzů z oblasti komunikačních dovedností a zvládání konfliktů. Tento nový kurz na naše předešlé aktivity vhodně navazuje. Vše, co přispěje ke zefektivnění a zlepšení práce asistentů, ale i strážníků, rozhodně vítám,“ doplnil primátor.

Kurz je hrazen plně z prostředků Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Po ukončení pilotní fáze ministerstvo předpokládá pokračování kurzu v dalších městech, kde asistenti prevence kriminality rovněž působí.