Děčín žádá o dotace na projekty prevence kriminality

Městská policie Děčín - prevence - letakyO dotace na další projekty prevence kriminality žádá v letošním roce statutární město Děčín. Žádost o dotaci schválila v průběhu ledna rada města, nyní čeká na verdikt Republikového výboru pro prevenci kriminality, který by měl o dotacích rozhodovat v průběhu března.
Žádost o dotaci zahrnuje celkem sedm projektů prevence kriminality. Nejvyšší prioritu má projekt Asistent prevence kriminality, který v průběhu loňského roku úspěšně realizovala Městská policie Děčín s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality a extremismu.
V rámci projektu najde uplatnění sedm příslušníků romské menšiny, kteří městské policii pomáhají při dohledu nad veřejným pořádkem v lokalitách Děčín 32 a Děčín 9. „Pokud republikový výbor tento projekt schválí, můžeme získat prostředky na druhé pololetí letošního roku. Nechtěli jsme ale projekt zbytečně přerušovat vzhledem k tomu, že jde o velmi úspěšnou aktivitu. V prvním pololetí, do doby získání dotace od ministerstva vnitra, jsou asistenti zaměstnáni v režimu veřejně prospěšných prací a na jejich mzdy nám přispívá děčínský úřad práce, který tento projekt od jeho počátku podporuje,“ vysvětlil děčínský primátor František Pelant. Ředitel děčínské městské policie Marcel Horák doplnil, že asistenti prevence kriminality jsou zařazeni do klasických směn a do systému dohledu nad veřejným pořádkem se zapojují samostatně nebo ve smíšených hlídkách se strážníky. „Asistenty považuji za jeden z nejúspěšnějších projektů prevence kriminality, který jsme realizovali. Díky působení asistentů došlo k zásadnímu poklesu stížností na narušování občanského soužití a veřejného pořádku v lokalitách, kde se asistenti na hlídkové službě podílí,“ vysvětlil ředitel.
Druhým projektem je romský mentor, který opět navazuje na úspěšnou aktivitu realizovanou v roce 2010. Projekt zajišťuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici. V rámci projektu pracují ve spolupráci s děčínským střediskem probační a mediační služby vyškolení jedinci z řad Romů, jejichž úkolem je motivovat odsouzené k alternativním trestům k tomu, aby podmínky trestu splnili a soud je nemusel změnit na trest odnětí svobody. „Úspěšnost intervence mentorů se v Děčíně pohybuje kolem šedesáti procent. Pokud spočítáme náklady na jednoho mentora v porovnání s náklady na jednoho odsouzeného k trestu odnětí svobody, jasně vychází, že díky mentorům se ušetří značná suma. Nelze samozřejmě hovořit jen o finanční stránce. Věřím, že díky působení mentorů se u mnoha jedinců podaří snížit riziko případného opakování protiprávního jednání,“ vysvětlil primátor.
Děčínská městská policie chce také pokračovat ve vzdělávání strážníků, policistů a asistentů prevence kriminality. Na to je zaměřen třetí projekt v pořadí, který počítá s uskutečněním dvou vzdělávacích kurzů se zaměřením na problematiku práce v sociálně vyloučených lokalitách a problematiku řešení mezilidských konfliktů. „Po dalším vzdělávání v této oblasti je silná poptávka, která vyplynula z vyhodnocení loňského vzdělávacího kurzu. Snažíme se potřebám strážníků, policistů a asistentů vyjít vstříc, nové znalosti a dovednosti jistě přispějí k jejich větší efektivitě v práci v sociálně vyloučených lokalitách,“ uvedl ředitel městské policie Marcel Horák.
Město bude také pokračovat v projektech sociální prevence se zaměřením na děti a mládež. Tři projekty, které realizuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, počítají s uskutečněním víkendových pobytů a jeden projekt s uskutečněním letního rekreačně výchovného tábora. Jde o úspěšné aktivity, které město realizuje již několik let. Víkendových pobytů a tábora se účastní zejména děti, které jsou v péči kurátorů.
Celkové náklady na program prevence kriminality v roce 2011 dosahují bezmála jednoho a půl milionu korun. Pokud by byly dotací podpořeny všechny projekty, pokryje ministerstvo částku více než milion sto tisíc korun. Zbývající částku hradí město ze svého rozpočtu.