Do ulic nastoupí deset nových asistentů prevence kriminality

MP Děčín - Do ulic nastoupí deset nových asistentů prevence kriminalityCelkem deset nových asistentů prevence kriminality nastoupí během následujících tří týdnů k Městské policii Děčín. Pomáhat budou s dohledem nad veřejným pořádkem v lokalitách Boletice, Želenice, Bynov a nově také v centru města, zejména v Podmoklech. Projekt Asistent prevence kriminality, který realizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s deseti městy České republiky, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.

Podmínkou získání pracovního místa asistenta bylo absolvování vstupní odborné přípravy. Budoucí asistenti se vzdělávali pod vedením odborného lektora v prostorách boletického nízkoprahového centra Kamarád v tomto týdnu až do středy, kdy skládali závěrečné zkoušky. Školení se zúčastnilo celkem dvacet zájemců z Děčína a ze Šluknova. „Obsahem vzdělávání bylo zejména právní minimum, motivace k práci asistenta prevence kriminality, základy znalostí v oblasti prevence kriminality, ale i velmi důležité záležitosti jako je nutná obrana, krajní nouze nebo zadržení pachatele při nebo po spáchání trestného činu,“ uvedl lektor asistentů Zdeněk Pankrác. Ještě před závěrečným hodnocením přiznal, že výběr bude v případě Děčína velmi složitou záležitostí, protože výkony všech účastníků byly velmi vyrovnané.

Závěrečná zkouška sestávala z písemného testu, ústní zkoušky a z psychodiagnostického testu. Výběrová komise, složená ze zástupců děčínské městské policie, vybrala deset absolventů kurzu. „Teď nás čeká zvládnutí náročné administrativy, která je s projektem spojena. Ministerstvo pak asistenty vybaví uniformami, a pokud vše půjde podle plánu, v červenci by měli nastoupit do zaměstnání. Na jejich činnost bude dohlížet jednak vedoucí skupiny asistentů, jednak vyškolený mentor, jehož funkci bude v Děčíně zajišťovat jeden z našich nejzkušenějších strážníků,“ vysvětlil ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Připomněl, že s asistenty má městská policie již několikaleté zkušenosti, které potvrzují, že činnost asistentů pozitivně ovlivňuje pocit bezpečí obyvatel a snižuje míru kriminality a přestupků.

Asistent prevence kriminality je projektem Ministerstva vnitra ČR. Koordinuje jej Odbor prevence kriminality. Cílem projektu je vytvoření padesáti pracovních míst asistentů prevence kriminality na dobu dvou let. Asistenti získají nezbytné pracovní zkušenosti, nové dovednosti a reference pro budoucí zaměstnavatele. Finálním efektem by mělo být kromě uvedeného zlepšení bezpečnostní situace i zvýšení šancí účastníků projektu při uplatnění na trhu práce.

„Z celkového počtu padesáti lidí, kteří jsou do projektu zapojeni, bude pětina působit v Děčíně, dva asistenti budou působit ve Šluknově. Asistenty čeká další průběžné vzdělávání, poskytovat jim budeme i individuální poradenství při hledání pracovního místa. Finálním produktem pak bude vytvoření metodiky, která bude šířena mezi dalšími samosprávami, které se potýkají s podobnými problémy,“ dodal pracovník Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR Tomáše Koníček.