Městská policie hledá další zájemce o práci asistentů prevence kriminality

MP Děčín - Asistent prevence kriminalityÚspěšný projekt Asistent prevence kriminality bude od příštího roku pokračovat s podporou Úřadu práce v Děčíně. Městská policie proto již hledá vhodné adepty na pozice asistentů, kteří budou pomáhat městské policii při dohledu nad veřejným pořádkem. Projekt Asistent prevence kriminality v Děčíně funguje úspěšně již šestým rokem.
„Výběrové řízení potrvá do konce měsíce listopadu. Do tohoto data se zájemci mohu městské policii hlásit. Ti úspěšní pak absolvují v druhém kole pohovor s výběrovou komisí. Pracovní poměr asistentů je na dobu určitou na jeden rok, ovšem s možností dalšího prodloužení,“ uvedla primátorka Marie Blažková. Dodala, že kromě asistentů prevence kriminality, kteří budou působit ve strukturách městské policie, chce město posílit i dohled pořádkem a bezpečností v parcích a u dětských hřišť. Tuto činnost budou zajišťovat vybraní zaměstnanci Střediska městských služeb. „Budou odpovídat za určitou přesně vymezenou oblast a kromě úklidu dohlédnou na to, aby nedocházelo k ničení majetku, případně zakročí či zavolají městskou policii, pokud budou svědky nějakého protiprávního jednání,“ vysvětila primátorka.
Zájemce o práci asistenta musí disponovat zejména dostatečnou znalostí prostředí sociálně vyloučené lokality a osobní znalostí tamních obyvatel. Výhodou je předešla praxe na stejné nebo obdobné pozici. „Zásadní jsou pro asistenty komunikační dovednosti. Jejich úkolem je především působit na problémové jedince a řešit některé méně závažné záležitosti z pozice občanské autority.  S přispěním asistentů došlo v minulosti k poměrně výraznému zlepšení bezpečnostní situace, asistenti sami přispěli k odhalení řady přestupků a původců nepořádků,“ zhodnotil přínos asistentů ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.
Zájemci o práci asistentů mohou zaslat životopis a kontaktní údaje prostřednictvím webových stránek městské policie v sekci volná místa, případně si domluvit osobní schůzku se zástupcem ředitele děčínské městské policie Tomášem Pavlíkem v sídle městské policie nebo na tel. 412 593 193.