Statistika řešených přestupků – 5.10. – 11.10.2015

Doprava:    86
Veřejný pořádek:    24
Občanské soužití:    4
Přestupky proti majetku:    3
Vyhlášky a nařízení obce:    23
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    2
Podezření z trestného činu:    13

Celkem:    155

Způsob řešení
Domluva:    38
Bloková pokuta:    95
Předáno správnímu orgánu:    8
Předáno Policii ČR :   14

Celková výše uložených pokut:    28.800,- Kč