Městská policie opět zahájila cyklus přednášek na školách

MP Děčín - přednáškyPo krátkodobém útlumu městská policie opět zahájila cyklus přednášek prevence kriminality na základních a středních školách. Přednášky má na starosti určený strážník, který jim nově věnuje prakticky celou pracovní dobu. Za posledních několik týdnů již stihl odučit více než stovku hodin a kalendář s dalšími přednáškami je zaplněn téměř do konce školního roku.

Městská policie se v přednáškách soustředí zejména na střední školy a učiliště, případně na druhé stupně základních škol. „Potřebujeme být s touto věkovou skupinou neustále v kontaktu a působit na ni s pomocí pedagogického sboru. Díky přednáškám získávají účastníci základní právní povědomí, které jim často chybí, i důležité informace o trestné činnosti, přestupcích, úkolech státní a městské policie apod.,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.
Nově má na starosti přednášky náš strážník Ing. Lukáš Moudrý, DiS., který se s nabídkou spolupráce již obrátil na vedení děčínských škol. Zájem ze strany školských zařízení je značný a kalendář lektora je téměř zaplněn na několik měsíců dopředu. „Samozřejmě se budeme v rámci našich možností snažit vyjít vstříc i dalším zájemcům, ovšem takový zájem je opravdu nečekaný,“ doplnil ředitel. Návrh na zintenzivnění přednáškové činnosti vyplynul jako jeden ze základních úkolů primátorky, která současně předsedá komisi prevence kriminality. „Dočasně jsme tuto aktivitu minimalizovali i z toho důvodu, že městská policie byla personálně oslabena. Podařilo se nám ale počet strážníků doplnit a je na čase se k přednáškám vrátit. Vnímám je jako jeden ze zásadních nástrojů prevence a základ komunikace městské policie s mladší generací, která se může dostat do konfliktu se zákonem,“ vysvětlila primátorka Marie Blažková.

Přednášky strážníci zaměřují především na kriminalitu páchanou mládeží. Jde například o frekventovaný problém sprejerství, o kterém řada mladých lidí ani neví, že je trestným činem, majetkovou kriminalitu, násilnou kriminalitu a v neposlední řadě na problematiku drog a zejména na posílení vnímání odpovědnosti za své jednání. „Nejde o suché seznámení se zákony, ale spíše o popis zkušeností ze služby. Na reálných příkladech ze života se strážník snaží žákům a studentům tyto informace podat. Zároveň nejde o klasickou monologickou přednášku, snaha je spíše zapojit žáky do diskuse,“ vysvětlil ředitel. Dodal, že do přednášek strážníci podle aktuálních potřeb zařazují nová témata. To se týká například šikany na školách a kyberšikany. „Samozřejmě nejde jen o přednášky zaměřené na kriminalitu páchanou mládeží, ale i kriminalitu páchanou na mládeži. Kolega Moudrý, který několik let působil mj. i u Policie ČR, v rámci nich seznamuje mladé posluchače s případy trestných činů spáchaných na dětech a radí, jak se těmto situacím pokud možno vyhnout, případně jak se zachovat, pokud se někdy do podobné situace dostanou,“ zdůraznil Horák.

MP Děčín - přednášky_2MP Děčín přednášky_3MP Děčín - přednášky_4