Statistika řešených přestupků 21.3.2016 – 27.3.2016

Doprava: 82
Veřejný pořádek: 33
Občanské soužití: 6
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 31
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 1
Podezření z trestného činu: 5

Celkem: 159

Způsob řešení
Domluva: 30
Bloková pokuta: 120
Předáno správnímu orgánu: 2
Předáno Policii ČR : 7

Celková výše uložených pokut: 67.600,- Kč