Městská policie posílí pěší hlídky

Od začátku měsíce září rozšíří děčínská městská policie pěší hlídkovou činnost v obou centrech města. Pěší hlídka bude zajišťovat dohled nad veřejným pořádkem každý den od devíti hodin dopoledne do jedenácti hodin večer. Výraznější posílení pěších hlídek je jedním z nejčastějších požadavků ze strany občanů.

„Pěší hlídka pokryje denní dobu, kdy se ve městě pohybuje nejvíce lidí, kteří uniformované hlídky samozřejmě vnímají jako výrazný bezpečnostní prvek. Během nočních hodin pak budou dohled zajišťovat autohlídky a psovodi,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že pěší hlídka se bude primárně zaměřovat na centrum Podmokel, kde městská policie eviduje nejvíce požadavků na výraznější posílení dohledu nad veřejným pořádkem.

S dalším posílením pěší hlídkové činnosti počítá městská policie od začátku příštího roku. Rada města na svém posledním jednání schválila navýšení počtu zaměstnanců městské policie na sedmdesát, což v praxi znamená navýšení o deset strážníků v přímém výkonu služby rozdělených do jednotlivých směn. „Nyní hledáme vhodné uchazeče, kteří by řady strážníků posílili. Ideálně bychom stáli o bývalé strážníky nebo aktivní strážníky, kteří slouží v jiných městech. U nich je zařazení do služby přeci jen rychlejší. Případní noví uchazeči totiž musí absolvovat několikaměsíční kurz s výcvikem, zkoušky před komisí ministerstva vnitra a nějakou dobu trvá, než si osvojí všechny dovednosti v praxi,“ vysvětlil ředitel. Doplnil, že po personálním posílení chce městská policie pěší hlídkovou činnost zintenzivnit i v dalších lokalitách, např. na sídlišti Staré Město.