Místo do sběrného dvora naházel odpad z rekonstrukce bytu do popelnic

V neděli v odpoledních hodinách přijala městská policie oznámení, že někdo měl vyhodit do odpadového kontejneru kuchyňský sporák a další kuchyňské vybavení. Hlídka strážníků po příjezdu na místo zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a uvedené věci pochází z bytu ve kterém se provádí rekonstrukce. Tuto skutečnost potvrdil sám uživatel bytu, ale jako viníka označil zaměstnance firmy, která rekonstrukci prováděla. Následně přislíbil, že kuchyňské vybavení včetně sporáku z kontejneru odstraní. Celá věc byla zadokumentována a pro podezření ze spáchání přestupku byla postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu.