Psa si majitelka neuhlídala

Hlídka strážníků městské policie přijala oznámení týkající se volně pobíhajícího psa v městské části Boletice nad Labem. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a skutečně zde volně pobíhá pes, který svým neřízeným pohybem několikrát ohrozil bezpečnost a plynulost silničního provozu. Z tohoto důvodu strážníci přistoupili k jeho odchycení, které se podařilo až tehdy, kdy pes zaběhl na soukromý pozemek, ze kterého nebylo úniku. Následnými úkony byla zjištěna majitelka psa, která se na místo dostavila k jeho převzetí. Majitelce hlídka vysvětlila, že celá věc bude zadokumentována a předána správnímu orgánu, jelikož je podezřelá z přestupkového jednání tím, že zanedbala povinnosti chovatele a neučinila opatření proti úniku zvířat, tak jak stanoví zákon na ochranu zvířat proti týrání a také povinnost předcházet poškození zdraví zvířete, která je zanesena v zákoně o veterinární péči. Za přestupek správní orgán může uložit pokutu do 50 000 Kč.