Muži pálili plast z kabelů

Ve čtvrtek přijala operační služba městské policie oznámení týkající se vypalování kabelů v Děčíně 3. Strážníci ihned vyjeli na místo, kde spatřili tři muže, kteří seděli u ohně a vypalovali kabely. Šetřením bylo zjištěno, že toto dělají opakovaně a dle jejich vyjádření je to jejich jediný zdroj příjmů. Strážníci je vyzvali k okamžitému uhašení ohně a uklizení místa. Dále byli vyzváni k odevzdání kabelů, na které byl na místě sepsán doklad o odebrání věci. Hlídka vše zadokumentovala a předala věc k dalšímu řešení příslušnému správnímu orgánu.