Nájemník rušil noční klid

V půl jedné v noci ze soboty na neděli hlídka strážníků v Boleticích nad Labem řešila rušení nočního klidu v panelovém domě. Neukázněný nájemník si tam nahlas pouštěl reprodukovanou hudbu. Při řešení hlídka muži vysvětlila, že zákon stanoví od 22 hodiny do 6 hodiny noční klid. Jeho jednání je tedy v rozporu s příslušnou právní normou a samozřejmě i z morálního hlediska by měl brát zřetel na ostatní obyvatele domu, načež se hlídce dostalo odpovědi: „To mě vůbec nezajímá!“ Po krátké době, se muž uklidnil a hudbu ztišil. Celou věc hlídka zadokumentovala a předala příslušnému správnímu orgánu.